This is a free Purot.net wiki

TOP-Ohjausverkko

TOP ohjausverkko oli ja TOP ohjausverkko2 on Pirkanmaalaisten toisen asteen ammatillisten oppilaitosten verkostohanke.

TOP Ohjausverkko2 -projekti kestää 31.12.2014 saakka.

Hankkeen tavoittena on:

  1. edistää opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laatua
  2. edistää työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen laatua
  3. kehittää opettajien ja työpaikkaohjaajien pedagogista osaamista
  4. kehittää vaihtoehtoisia tapoja työpaikkaohjaaja koulutuksen toteuttamiseksi
  5. parantaa koulutuksen ja työelämän välisiä yhteyksiä

Hankkeen toimenpiteet

1) Opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus
Jalkautetaan ja juurrutetaan Topias projektissa (ESR 2008–2011) kehitettyä työpaikkaohjauksen valmennusmallia. Valmennetaan opettajia koulutusmallin käyttöönottoon, kouluttamaan työpaikkaohjaajia (koulutuspassi) sekä kehitetään työpaikkaohjaajan ja opettajan yhteistyötä opiskelijan ohjauksessa ja arvioinnissa.

2) Työssäoppimisportaalin sisällöntuotanto
Levitetään Topias projektissa kehitetynTopirkka.fi työssäoppimisportaalin käyttöä opiskelijan ja työpaikkaohjaajien tietolähteenä. Laajennetaan alakohtaisia sivuja yhteistyössä muiden Pirkanmaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa sekä jatketaan portaalin kuvattujen yhteisten toimintatapojen ja työkalujen juurruttamista.

3) Työympäristöjen kartoitukset
Kehitetään työssäoppimispaikkojen työympäristöjen kartoituksia varmentamaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen vastaavuutta opetussuunnitelmiin. Kartoituksissa hyödynnetään TOPPI (ESR) hankkeen tuloksia.

4)  Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen toiminnan kehittäminen
Kehitetään ammattiosaamisen toimielimen toimintaa vertaisoppimisen avulla paikallisesti ja eri koulutuksen järjestäjien kanssa sekä järjestetään yhteinen koulutustilaisuus.

 5) Työssäoppimisen palautejärjestelmän kehittäminen ja palautteen hyödyntämisen tehostaminen
Kehitetään ja tehostetaan työssäoppimisen palautejärjestelmän hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa.

 6) Vertaisarviointi
Kehitetään työpaikalla tapahtuvan opiskelua, oppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä sekä vertaisoppimista jatkamalla Koulutuskeskus Tavastian, Tampereen ammattiopiston sekä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kanssa Verraton 2010, 2011 vertaisarviointiprojektia (http://topamosvertaisarviointi.wikipaces.com\ ja saatujen tulosten levittämistä. Kehitetään toimintamalli, joka sopii osaksi oppilaitoksen jatkuvaa kehittymisen seurantaa.

TOP-Ohjausverkosto ja yhteyshenkilöt

 

 

Arja-Leena Pöri

p.050 411 7296

arjaleena.pori(at)pirko.fi

väri kuntayhtymä

Saara-Leena Kytömäki

p.044-7288402
saara-leena.kytomaki(at)sasky.fi

Seppo Laurila

p.0500 622 262.

seppo.laurila(at)tampere.fi

Tampereen palvelualan ammattiopisto

Riikka Haavisto

p. 044 774 5004

riikka.haavisto@tpa.fi

ahlman.jpg

Leila Arponen

p. 043-8240534

leila.arponen(at)ahlman.fi

Anne Kallioinen

p. 050 5504 017
Anne.Kallioinen(at)kktavastia.fi

Koordinoinnista vastaa Pirkanmaan ammattiopisto

Yhteyshenkilö:

Nina Eskola

p. 050-5761553,

nina.eskola@pirko.fi

 

Discuss & brainstorm