This is a free Purot.net wiki
  • View:

Työssäoppimisen palautejärjestelmän kehittäminen

Verkoston yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitetään ja tehostetaan työssäoppimisen palautejärjestelmän hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa.

Oppilaitoskohtaiset tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet

 

 

Oppilaitos Oppilaitoskohtaiset tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet
Ahlman Palautejärjestelmän seurannan- ja palautejärjestelmän tehostamisen kehittäminen sekä palautejärjestelmän vaikuttavuuden kehittäminen kj:n toiminnassa. Palautejärjestelmien vertailu ja yhteisten käytänteiden hakeminen ja kehittäminen, palautepäivien kehittäminen ja pilotointi (itsearviointi/ vertaisarviointi) sekä hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa (ohjaava opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja).
PAO  
TAO  
TPA
  • kehittää palautejärjestelmän vaikuttavuutta koulutuksen järjestäjän toiminnassa.
  • vertailla, pilotoida (itsearviointi / vertaisarviointi) ja kehittää yhteisiä käytänteitä, esim. palautepäivät, eri koulutuksen järjestäjien kesken
  • tehostaa palautejärjestelmien hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa (ohjaava opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja).
Sasky
  • seutukunnalinen yhteistyö koulutusalakohtaisesti
  • palautejärjestelmien hyödyntämisen kehittäminen eri toimijoiden näkökulmasta
  • top-laatujärjestelmän kehittäminen: palauteprosessin kuvaus osaksi top-prosessia

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username