This is a free Purot.net wiki
 • View:

Opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus

Verkoston yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet

 

Jalkautetaan ja juurrutetaan Topias projektissa (ESR 2008–2011) kehitettyä työpaikkaohjauksen valmennusmallia. Valmennetaan opettajia koulutusmallin käyttöönottoon, kouluttamaan työpaikkaohjaajia (koulutuspassi) sekä kehitetään työpaikkaohjaajan ja opettajan yhteistyötä opiskelijan ohjauksessa ja arvioinnissa.

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3ov

Oppilaitoskohtaiset tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet

 

Oppilaitos Oppilaitoskohtaiset tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet
Ahlman

Työpaikkaohjaajien kouluttaminen ja pilotoiminen käyttäen hyväksi muissa hankkeissa hyviksi koettuja toimintamalleja. Opettajien valmentaminen kouluttajiksi ja heidän arviointiosaamisensa kehittäminen. Työpaikkaohjaajan koulutuspassin testaus ja käyttöönotto, opettajien valmentaminen koulutuspassin käyttöön, opiskelijoiden valmennusmallin luominen työssäoppimisen ohjaamiseen sekä tilastotietojen keräämisen tehostaminen ja kehittäminen koulutetuilta työpaikkaohjaajilta.

Työpaikkaohjaaja koulutus työssäoppimisprosssin yhteydessä. Myös massa koulutuksia, joissa useiden tutkintoalojen työpaikkaohjaajia.

PAO

Työpaikkaohjaaja koulutukset työssäoppimisprosessin yhteydessä.

Opettajien valmentaminen jakso 3., Työpaikkaohjaajakoulutus jaksossa 4.

TAO

Työssäoppimisen yhteydessä (menetelmä, tapa ja mallintaminen tekemättä tästä)

Massakoulutukset tietyillä aloilla

Työpaikkaohjaajan "näyttö"

Työpaikkaohjaajakoulutusristeily?

 

TPA

Työpaikkaohjaaja koulutus työssäoppimisprosessin yhteydessä. Jo aiemmissa hankkeissa kehitetty tähän sapluuna. Kaikki opettajat jo valmennettu tähän malliin. Tarvitaan päivittäminen uusien ohjeiden mukaiseen koulutukseen.

 • kouluttaa työpaikkaohjaajia,
 • vertailla, pilotoida ja kehittää yhteisiä käytänteitä muissa hankkeissa hyviksi koettuja toimintamalleja hyväksi käyttäen,
 • valmentaa opettaja kouluttajiksi ja kehittää heidän arviointiosaamistaan,
 • testata ja käyttöönottaa työpaikkaohjaajan koulutuspassia, valmentaa opettajat  koulutuspassin käyttöön, luoda opiskelijoiden valmennusmalli työssäoppimisen ohjaamiseen,
 • tehostaa ja kehittää tilastotietojen keräämistä koulutetuilta työpaikkaohjaajilta.
Sasky

Koulutetaan osana työssäoppimisprosessia. Sotella tarvetta massakoulutuksiin. Opetajien koulutusprosessi puuttu.

 • Pedagogisen tukihenkilön rekrytointi ja toimintamallin muodostaminen
 • mallin kokeilu kolmella koulutusalalla: (syksy -13)
 • Opettajien osaamiskartoitukset: kevät- (syksy -13)
 • Opettajien valmennus (kevät – syksy -13)

Päivitetään verkkomateriaali ja koulutetaan 30 opiskelijaa työpaikkaohjaajaksi testaten verkkomateriaalia: (Talvi/ kevät -13)

 • Sastamalan koulutuskuntayhtymä toimii materiaalin päivitysten ja verkkomateriaalien kehittämisessä yhteistyössä verkoston kanssa.
 • Muodostetaan top-organisaatio ja vakiinnutetaan toimintamalli  Yksiköittäin ja ky:n yhteinen
 

Varjostamaan muita koulutuksia

 

 

Tarjolla olevaa työpaikkaohjaajaja koulutusta

Tänne voitaisi koota linkkejä yms. tarjolla oleviin työpaikkaohjaaja koulutuksiin, joihin kuka tahansa voi osallistua.

Topirkkaan kootusti

Linkkejä työpaikkaohjaajakoulutusta käsitteleviin lähteisiin

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Epäosaajien temmellyskenttä.
anonymous   (19.03.2014 14:28)
  Reply