This is a free Purot.net wiki
  • View:

Toimielimen toiminnan kehittäminen

Verkoston yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitetään ammattiosaamisen toimielimen toimintaa vertaisoppimisen avulla paikallisesti ja eri koulutuksen järjestäjien kanssa sekä järjestetään yhteinen koulutustilaisuus.

Kartoitetaan, millaiset toimielimet organisaatioilla on ja millainen on tulossa Treduun.

Kartoitetaan toiveita ja tarpeita. TAO:ssa ollaan tekemässä toimielimen itsearviointia. Seppo selvittää, voidaanko heidän kayttämäänsä työkalua hyödyntää muissakin organisaatioissa. Toimielimen koulutus olisi hyvä olla huhti-toukokuun vaihteessa.


Oph:n julkaisu Ammattiosaamisen näyttojen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen tehtävät ja toimintamalleja

Organisaatiokohtaiset kuvaukset toimielinten organisoinnista

 

Oppilaitos Organisaatiokohtaiset kuvaukset toimielinten organisoinnista
Ahlman  
PAO  
TAO  
TPA
  • kehittää toimielimen toimintaa vertaisoppimisen avulla paikallisesti ja eri koulutuksen järjestäjien kanssa,
  • tukea toimielimen toiminnan kehittämistä ja selkiyttämistä sekä vahvistetaan toimielimen roolia, ammattiosaamisen näyttöjen laadun parantamisessa,
  • tehostaa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen ja sitä tukevan ammatillisten neuvottelukunnan jäsenten valmentamista näiden tehtäviin ja vastuuseen.
Sasky
  • toimielimen toiminnan kehittäminen vertaisarvioimalla eri koulutuksen järjestäjien kanssa
  • tulosten hyödyntäminen oman toimielimen kehittämisesä
  • kansallisen arvioinnin hödyntäminen kehittämistyössä

 

Oppilaitoskohtaiset tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet

 

 

Oppilaitos Oppilaitoskohtaiset tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet
Ahlman Kehitetään toimielimen toimintaa vertaisoppimisen avulla paikallisesti ja eri koulutuksen järjestäjien kanssa. Tuetaan toimielimen toiminnan kehittämistä ja selkiyttämistä sekä vahvistetaan toimielimen roolia ammattiosaamisen näyttöjen laadun parantamisessa. Tehostetaan ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien toimielimen ja sitä tukevien ammatillisten neuvottelukuntien / jaoksien jäsenten valmentamista näiden tehtäviin ja vastuuseen.
PAO  
TAO  
TPA  
Sasky  

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username