This is a free Purot.net wiki
  • View:

Työssäoppimisportaalin sisällöntuotanto

Verkoston yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet

Levitetään Topias projektissa kehitetynTopirkka.fi työssäoppimisportaalin käyttöä opiskelijan ja työpaikkaohjaajien tietolähteenä. Laajennetaan alakohtaisia sivuja yhteistyössä muiden Pirkanmaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa sekä jatketaan portaalin kuvattujen yhteisten toimintatapojen ja työkalujen juurruttamista.

Oppilaitoskohtaiset tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet

 

 

 

Oppilaitos Oppilaitoskohtaiset tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet
Ahlman Portaalin rakenteen ja toiminnallisuuden kehittäminen, alakohtaisten sisällöt ja työkalut seutukunnalliseen portaaliin.
PAO  
TAO  
TPA
  • kehittää portaalin rakennetta ja toiminnallisuutta,
  • lisätä alakohtaista sisältöä (marata ja yhteiset)  ja
  • rakentaa työkaluja seutukunnalliseen portaaliin.
Sasky
  • Päivitetään yhteistyöverkostossa työpaikkaohjaajakoulutus materiaali vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa
  • Portaalin markkinointi ja työpaikkarekisterin kehittäminenpalautteen kerääminen työpaikoilta: mitä halutaan/ miten kehitetään

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username