This is a free Purot.net wiki
  • View:

Työympäristöjen kartoitukset

Verkoston yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitetään työssäoppimispaikkojen työympäristöjen kartoituksia varmentamaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen vastaavuutta opetussuunnitelmiin. Kartoituksissa hyödynnetään TOPPI (ESR) hankkeen tuloksia.

Oppilaitoskohtaiset tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet

 

 

 

Oppilaitos Oppilaitoskohtaiset tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet
Ahlman Työympäristöjen kartoitukset, työssäoppimisen työturvallisuuden kehittäminen tarkentaen ohjeistuksia ja seurantajärjestelmää, työpaikoilla tapahtuvan oppimisen kehittäminen (työssäoppimisen pedagogiikka), opettajien työturvallisuuskoulutus, asiantuntijaluennot, hyvien käytänteiden esittelyt, workshopit.
PAO  
TAO  
TPA
  • toteuttaa työympäristöjen kartoituksia,
  • kehittää työssäoppimisen työturvallisuutta tarkentaen ohjeistuksia ja seurantajärjestelmää,
  • kehittää työpaikoilla tapahtuvan oppimisen pedagogiikkaa,
  • esitellä hyviä käytänteitä ja toteuttaa esim.  asiantuntijaluentoja, workshoppeja.
Sasky
  • .työympäristöjen kartoitukset osana työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogista kehittämistä
   

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username