This is a free Purot.net wiki
  • View:

Vertaisarviointi2

Sisältöalue

3.5.2013 osoitteessa Pyynikintie 2 Tampere

Fasilitaattori

Riitta-Liisa Tauru riitta-liisa.tauru@pirko.fi

Vertaisarviointiryhmä

Koordinaattori Saara-Leena Kytömäki saara-leena.kytomaki@sasky.fi

Arvioijat:

Susanna Koivusalo,  Puutarha-ala,  Ahlman, susanna.koivusalo@ahlman.fi
 Kirsi Kurkela ja Laura Aro, Hotracat, Tavastia, kirsi.kurkela@kktavastia.fi; laura.aro@kktavastia.fi
Tarja Lylynperä, sote, Sasky, tarja.lylynpera@sasky.fi
Raili Hakala, sote, Sasky, raili.hakala@tampere.fi
Pirjo Vuorinen, HotRaCat?, TPA,  pirjo.vuorinen@tpa.fi

 

 

Aikataulu:

8:30 -  9:00 Tervetuloa! Aamukahvit Neuvotteluhuone 157

9:00 - 9:45
Haastattelupari 1  (Pirjo & Susanna)  Opiskelijat Neuvotteluhuone 004
Haastattelupari 2  (Laura & Kirsi) Johto Neuvotteluhuone 157
Haastattelupari 3 (Saara-Leena & Tarja) Työpaikkaohjaajat työpaikalla


10:00 - 10:45
Haastattelupari 1   (Pirjo & Susanna & Raili) Opo ja oppimisen tukipalvelut Neuvotteluhuone 004
Haastattelupari 2   (Laura & Kirsi) Opettajat Neuvotteluhuone 157
Haastattelupari 3  (Saara-Leena & Tarja) Työpaikkaohjaajat työpaikalla


10:45 - 11:45  Arviointiryhmän palaveri, raportin työstäminen

11:45 - 12:30  Lounas

12:30 - n. 15:00  Palautekeskustelu + raportin työstäminen

 

 


 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username