This is a free Purot.net wiki
  • View:

Vertaisarviointi3

Sisältöalue

Logistiikka: kuljettaja
fasilittaattori Matti Hirvonen,

Arviointiryhmä:
Koordinaattori:  Aira Lainkari-Vierinen Tredu, painoviestintä
Arvioijat:  Harri Nurmela, Petri Holopainen ja Sami Huntus Tredu Logistiikka,
Ari Joensalmi Sasky Metalli sekä Susanna Järvensivu Tredu painoviestintä

Aikataulu:

8:00 - 8:30 Tervetuloa! Aamukahvit

8:30 - 9:15
Haastattelupari 1 (Harri Nurmela ja Ari Joensalmi)    Opiskelijat
Haastattelupari 2 (Sami Huntus ja Aira Lainkari-Vierinen)   Opettajat
Haastattelupari 3  (Susanna Järvensivu ja Petri Holopainen)   Työpaikkaohjaajat puhelinhaastatteluna

9:30 - 10:15
Haastattelupari 1   (Harri Nurmela ja Ari Joensalmi) Opiskelijat
Haastattelupari 2  (Sami Huntus ja Aira Lainkari-Vierinen)    Opettajat + Johto
Haastattelupari 3   (Susanna Järvensivu ja Petri Holopainen)   Työpaikkaohjaajat puhelinhaastatteluna

10:30 - 11:30  Arviointiryhmän palaveri, raportin työstäminen

11:30 - 12:15  Lounas

12:15 - n. 14:30  Palautekeskustelu + raportin työstäminen

        

Arviointialueet

  • opiskelijan arviointi
  • oppimisen ja osaamisen arviointi
  • arvosanojen ja todistusten antaminen

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username