This is a free Purot.net wiki
  • View:

Vertaisarviointi4

Vertaisarviointiohjelma

Metalli: koneistuksen opettaja fasilitaattori Ari Joensalmi

 

Arviointiryhmä:

Koordinaattorit: Riika Haavisto, Leila Arponen

Arvioijat: Jukka Väätäinen, Jyrki Rantala, Arja-Leena Pöri, Leila Arponen, Kimmo Kuisma ja Riikka Haavisto.

 

Aikataulu:

 

8:30 - 9:00       Tervetuloa, aamukahvi

 

9:00 – 9:45      Haastattelupari 1 ( Jukka Väätäinen ja Jyrki Rantala ) opiskelijat

                        Haastattelupari 2 ( Arja- Leena Pöri ja Leila Arponen ) opettajat

                        Haastattelupari 3 ( Kimmo Kuisma ja Riika Haavisto ) työpaikkaohjaaja

10:00 – 10.45  Haastattelupari 1 ( Jukka Väätäinen ja Jyrki Rantala ) opiskelijat

                        Haastattelupari 2 ( Arja- Leena Pöri ja Leila Arponen ) opettajat

                        Haastattelupari 3 ( Kimmo Kuisma ja Riika Haavisto ) työpaikkaohjaaja

 

10:45 – 11:45  Arviointiryhmän palaveri, raportin työstäminen

11:45 – 12:30  Lounas

12:30 - 15:00   Raportin työstäminen ja Palautekeskustelu

 

Arviointi alueet:  Työssäoppiminen ,ohjaaminen

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username